Productiviteit en gezondheid

Het werkplekonderzoek is bedoeld om productiviteit te verhogen en gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Op basis van het werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het (mogelijk dreigende) verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Wat houdt het onderzoek in?

Door middel van een korte gevalideerde vragenlijst vragen wij de medewerker over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Daarnaast wordt de leidinggevende kort gesproken over zijn of haar medewerker. Dan wordt de werkplek geanalyseerd. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst, input van leidinggevende en de werkplekanalyse stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Onze standaard service is de evaluatie na 3 maanden. 

Uw voordelen

 • Het positief beïnvloeden van de productiviteit van uw medewerker
 • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
 • Duidelijke kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
 • Praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
 • U als werkgever kunt aantoonbaar maken dat u de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken
 • De onderzoeken en rapportages kunt u direct aanmerken en toevoegen aan uw RI&E als verdiepte RI&E.

 Meer weten?

Arboogerd is specialist op het gebied van vitaliteit en werkomgeving. Onze deskundigen adviseren, onderzoeken én implementeren graag voor u. Voor meer informatie over het werkplekonderzoek of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Arboogerd via 0594-769012 of stuur eene-mail.

Download hier de folder 

Vergoeding

MP900402534Wist u dat de meeste diensten en interventies uitgevoerd door Monique Boogerd vergoed kunnen worden door verzekeraars waaronder Loyalis?
 

Werkplekonderzoek productinformatie

 • rollenklemtruck eska graphic boardSpeciaal voor individuele analyse voor werkplek, werkwijze en werkorganisatie            
 • Vooraf afname gevalideerde vragenlijst
 • Het werkplekonderzoek is gebaseerd op gevalideerde meetmethoden
 • Interview leidinggevende
 • Direct toepasbare praktische aanpassingen aan de werkplek voor verbetering productie
 • Positieve beïnvloeding op de productiviteit en werkgedrag van de medewerker
 • Na 3 maanden evaluatie werkplek, werkgedrag, werkorganisatie en gezondheid met werkmotivatie

           

Kosten € 270,- inclusief rapportage en evaluatie na 3 maanden