Het Arboogerdmodel is in 2010 ontwikkeld om zo beter inzicht te bieden in de mogelijkheden om effectief de productiviteit aan te pakken van uw personeel en te kunnen intergreren in uw gezondheidsbeleid (oftewel het mogelijkhedenbeleid).

 ArboogerdwerkmodelUitleg


de gezondheid & de betrokkenheid van uw medewerker.De productiviteit van uw medewerker wordt door globaal 2 belangrijke factoren beïnvloedt: 

De gezondheid is meteen een complexe factor. Want het gaat niet alleen om hoe uw medewerker met zijn gezondheid omgaat. Maar ook om welke ideeën en vooroordelen heeft niet alleen uw medewerker maar ook zijn of haar omgeving betreffende de zijn of haar gezondheid.

Deze omgeving bestaat uit de collega's, vrienden en kennissen en iedereen die betrokken wordt bij de gezondheid van uw medewerker.

Verzuim wordt vaak door derden geadviseerd, zonder dat die persoon enige kennis en mogelijkheden weet, wat er allemaal binnen uw bedrijf aan opties en middelen te bieden is om uw mensen veilig, goed en bevorderend voor de gezondheid te laten werken.

Productiviteit wordt direct beïnvloed door de gezondheid op de werkvloer en de beleving van die gezondheid in combinatie met het vooroordeel van wat uw bedrijf voor invloed heeft aan de gezondheid.

uit recentelijk onderzoek (2011) komt naar voren dat met name de betrokkenheid bepaalt of iemand kiest voor verzuim of voor te blijven werken.  Zelfs bij levensingrijpende gebeurtenissen kiezen medewerkers voor werken als de betrokkenheid hoog is.

De beleving van gezondheid, de beleving van de mogelijkheden van uw bedrijf en de betrokkenheid bepalen voor het grootste gedeelte de productiviteit. 

De productiviteit kan hierdoor verhogen, verlagen of in het ergste geval zelfs volledig stagneren.

Arboogerdwerkmodel

Werkbelasting versus productiviteit

Of iemand klachten aan het lichaam heeft of andere gezondheidsklachten bepaalt maar voor een klein deel het verzuim. Betrokkenheid is van veel groter belang voor het dalen van de productiviteit of de stap nemen te verzuimen. In het Arboogerdwerkmodel ziet u hoe productiviteit wordt beinvloed.

Arboogerdbelastingsmodel©

Arbeid versus inzetbaarheid

Wanneer beslist iemand om naar het werk te gaan of om te verzuimen? Dit model maakt zichtbaar welke aspecten invloed hebben op arbeid en inzet en waar uzelf invloed op heeft. Wie bepaalt er zonder u weten voor u of uw medewerker beter wel of niet moet verzuimen? En wat weet degene af wat u voor werk biedt en kan bieden?

Onze opdrachtgevers

  • Eska Graphicboard - Gedegen onderzoek en praktisch advies +

    Read More
  • SHELL/ NAM - Goed kwalitatief werk +

    Read More
  • AKZO NOBEL en TEIJN TWARON - vult ons gezondheidsbeleid goed aan +

    Read More
  • 1