Voor Eska Graphic Board zijn de de risico's voor de fysieke belasting en veiligheid in kaart gebracht voor de verschillende rijrichtingen met de rollenklem heftruck. Eska Graphic Board verkoopt meer dan 250.000 ton grafisch karton per jaar over de gehele wereld. Eska Graphic Board vindt het erg belangrijk dat het personeel veilig en gezond werkt. Het advies van de leverancier voor het rijden op de rollenklem heftruck was achterwaarts riijden. Hierover onstond de vraag aan Arboogerd of dit risico's meebracht omtrent de fysieke belasting.

De aanpak van Arboogerd was het in kaart brengen van de verschillende rijrichtingen, de fysieke belasting van de verschillende rijrichtingen en routes meten, en advies uitbrengen wat de mate van fysieke belasting was van de verschillende rijrichtingen. Daarnaast is advies gegeven welke oplossingen en mate van risicovermindering dit zou opleveren voor de fysieke belasting en welke oplossing het beste bijdroeg aan het behoud van veiligheid voor de bestuurders en overig verkeer.

rollenklemtruck eska graphic board

Referentie van senior personeelsadviseur Geert Brinkema over de dienst Analyse & advies fysieke belasting en veiligheid medewerker intern transport met rollentruck, uitgevoerd in 2012 bij ESKA graphic Board:

"Binnen Eska Graphic Board wordt gewerkt met een rollenklemtruck.Door logistieke redenen wordt daarmee vooruit gereden met een horizontale last. Om veiligheidsredenen willen wij graag dat gekeken zou worden naar de mogelijkheden van achteruitrijden met een verticale last en de belasting daarvan voor de medewerker. Hiertoe hebben we Monique Boogerd ingeschakeld , die als specialist fysieke belasting ons kan helpen inzichtelijk te maken waar je dan zoal rekening mee moet houden.

Monique heeft een onderzoek uitgevoerd, waarbij camera op de truck is geplaatst om het fysiek van de medewerker vast te leggen bij achteruit rijden in een live situatie. Nav de beelden, alsmede gesprekken met de medewerkers, vragenlijsten en optische waarnemingen is een gedegen rapport opgesteld die de organisatie duidelijk aangeeft wat de effecten zijn , een stuk advisering hoe tot oplossingen te komen.

Er is sprake van een gedegen rapport met goede onderbouwing , juiste analyses en werkbare adviezen. Kortom , wij zijn tevreden en kunnen monique zeker aanbevelen als een ter zake deskundig persoon."- 25 mei 2012

Onze opdrachten

 • Risico vermindering fysieke belasting rijden op rollenklem heftruck +

  Voor Eska Graphic Board zijn de de risico's voor de fysieke belasting en veiligheid in kaart gebracht voor de verschillende Read More
 • Succesvol doorvoeren fysieke klachtenreductie bij productielijn met productieverhoging! +

  Aanpak productielijn leidt tot verlaging fysieke belasting en forse verhoging productie.. Read More
 • 1

Onze opdrachtgevers

 • Eska Graphicboard - Gedegen onderzoek en praktisch advies +

  Read More
 • SHELL/ NAM - Goed kwalitatief werk +

  Read More
 • AKZO NOBEL en TEIJN TWARON - vult ons gezondheidsbeleid goed aan +

  Read More
 • 1