Productiviteit en gezondheid

De werkplekcheck is bedoeld als snelle scan werkplek optimaal voor de medewerker in te stellen en gezondheidsklachten te voorkomen. Op basis van het werkplekcheck ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het (mogelijk dreigende) verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Wat houdt de werkplekcheck in?

Door middel van een korte gevalideerde vragenlijst vragen wij de medewerker over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Binnen een half uur wordt de werkplek optimaal voor uw medewerker ingesteld en eventueel indien nodig advies gegeven om te verbeteren. De resultaten van de vragenlijsten worden van alle medewerkers verzameld en kort gerapporteerd. Daarnaast krijgt iedere medewerker een kort overzichtsblad met de gewenste instellingen en adviezen. Onze standaard service is de evaluatie van de digitale vragenlijst na 3 maanden. 

Uw voordelen

  • Het positief beïnvloeden van de productiviteit van uw medewerker
  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Duidelijke kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • U als werkgever kunt aantoonbaar maken dat u de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken

 Meer weten?

Arboogerd is specialist op het gebied van vitaliteit en werkomgeving. Onze deskundigen adviseren, onderzoeken én implementeren graag voor u. Voor meer informatie over de werkplekchecks of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Arboogerd via 0594-769012 of stuur een email.

Download hier de folder 

Vergoeding

MP900402534Wist u dat de meeste diensten en interventies uitgevoerd door Monique Boogerd vergoed kunnen worden door verzekeraars waaronder Loyalis?