werkplekadvies

Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

Ergonomisch en bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

Productiviteit en gezondheid

In een vroeg stadium adequaat kunnen ingrijpen of de juiste aanpak kiezen bij (dreigende) fysieke klachten is het doel van het spreekuur. De leidinggevende, de personeelsfunctionaris en de medewerker worden direct op de werkvloer geholpen om een efficiënte aanpak te realiseren. Daarnaast zullen er regelmatig rondgangen uitgevoerd worden om een goede werkhouding te stimuleren en voldoende beweging in het werk te verzorgen.

Wat houdt het spreekuur in?

Het spreekuur richt zich vooral op de ergonomie en de fysieke belasting tijdens het werk. Zo wordt er onderzocht en onderscheid gemaakt tussen werkplek gebonden en persoonsgebonden fysieke belasting. De aanbevelingen kunnen zich richten op het de inrichting van de organisatie van het werk, de functie en de werkplek. Ook kan de aanbeveling zich richten op de individuele medewerker. Denk hierbij aan voorlichting, training en hulp bij werkhervatting na ziekte.  Indien nodig kan er kort getraind of behandeld worden op de werkplek.

Uw voordelen

  • Het positief beïnvloeden van de productiviteit van uw medewerker
  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Duidelijke kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Praktische handvatten om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • U als werkgever kunt aantoonbaar maken dat u de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten en verzuim van medewerkers aan te pakken
  • Directe nauwe afstemming en samenwerking tussen bedrijfsarts, medewerker, leidinggevende en personeelsfunctionaris

Meer weten?

Arboogerd is specialist op het gebied van vitaliteit en werkomgeving. Onze deskundigen adviseren, onderzoeken én implementeren graag voor u. Voor meer informatie over het werkplekonderzoek of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Arboogerd via 0594-769012 of stuur een e-mail.

download hier de folder