Blog

Blog (2)

Children categories

Nieuws

Nieuws (28)

Hier zijn alle artikelen en links verzameld van collega's of uit het nieuws, die interessante onderwerpen aankaarten over arbeid & gezondheid

View items...
dinsdag, 29 juli 2014 10:36

Is het nog wel gezond om met de hitte te werken?

Written by

Deze zomer is het een warme zomer. Heerlijk voor de vakantie, maar hoe hoe gaat u om met deze temperatuur en werken? Want werken met deze temperaturen kan ongezond zijn. Hieronder de officiele informatie over regels en risico's bij het werken met zomerse temperaturen. Deze tips en waarschuwingen gelden niet alleen voor werken maar ook voor iedereen die aan het werk gaat/ lichamelijke belasting gaat uitvoeren in en om zijn huis.

Bij welke temperatuur in de zomer is het nog verantwoord om te werken?

Werken bij hoge temperaturen kan schade aan uw gezondheid geven. Het risico op gezondheidsklachten wordt bijvoorbeeld groter bij lichamelijk zwaar werk, zwangerschap, een slechte lichamelijke conditie, hoge luchtvochtigheid en zonnestraling. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Een precieze temperatuur is niet vermeld. Uw werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten bij u te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan een ventilator, aangepaste kleding en een waterkoeler. U kunt ook zelf maatregelen nemen.

Arbobesluit

In het Arbobesluit staan normen waaraan de werkomgeving moet voldoen. De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade veroorzaken aan uw gezondheid. Een maximumtemperatuur is echter niet vastgesteld. Het is aan u en uw werkgever om hierover onderling afspraken te maken, eventueel samen met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging. Zo kan bijvoorbeeld een tropenrooster worden afgesproken in overleg met de or. De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de warmte of het binnenklimaat.

Gevaren van warmte

Bij warmte wordt uw concentratievermogen minder en neemt de kans op ongelukken toe. Dit kan een extra risico zijn als u een functie heeft waarin aandacht en concentratie nodig zijn. Denk dan aan werk in het openbaar vervoer, de bewaking/beveiliging of bij werken op hoogte.

Groepen die extra last van warmte hebben

Warmte kan voor sommige mensen extra lastig zijn. Dit geldt met name voor zwangere vrouwen, mensen met longaandoeningen of hartaandoeningen en mensen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken. Als u medische klachten heeft, kunt u uw bedrijfsarts om advies vragen.

Maatregelen tegen werken bij hoge temperaturen

Maatregelen die u - in overleg met uw werkgever - kunt nemen als u moet werken bij hoge temperaturen zijn:

 • Warmteproducerende apparaten zo veel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte (bijvoorbeeld computers, ovens).
 • Minder verlichting aanzetten waar dit kan.
 • Zonwering gebruiken; buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering. 
 • Voor goede ventilatie zorgen op uw werkplek. Plaats bijvoorbeeld airconditioners en/of ventilatoren.

Aanpassingen in de organisatie van het werk

U kunt in overleg met uw werkgever ook aanpassingen doen in de organisatie van het werk, bijvoorbeeld:

 • Verminder of vermijd zware lichamelijke inspanning.
 • Ga korter werken of stel een tropenrooster in. 
 • Neem vaker pauzes. (Note Arboogerd: zorg voor pauzes zeker ieder uur).
 • Stel zwaar werk uit. (note Arboogerd: of verdeel het werk in tijd en energiegebruik over meerdere dagen en/of meerdere mensen, zeker bij deadlines want bij uitstel kan de stress ook toenemen).

Zelf maatregelen nemen tegen werken bij hoge temperaturen

U kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen tegen de warmte:

 • Draag luchtige kleding, liefst van katoen. (note Arboogerd: speciaal voor buitenwerkers is er stof ontworpen die beter ventileert en 'koeler' draagt. Dit kunnen ook particulieren aanschaffen bij vakwinkels voor buitenwerk in en om huis).
 • Drink veel (denk aan extra zout), maar geen alcohol. (note Arboogerd: zout uiteraard met mate).
 • Werkt u buiten, bedek dan uw hoofd en gebruik zonnebrandcrème. 
 • Als u medische problemen heeft, kunt u de bedrijfsarts om advies vragen.

Geregeld wordt ik gevraagd om een objectief oordeel te geven over de zwaarte van het werk. Dit zijn altijd uitdagende opdrachten. Heel vaak zit hier onderliggend een conflict in verborgen. Mijn insteek is een objectief oordeel te geven over de zwaarte van het werk met een toegevoegde waarde erbij. Adviezen waarbij beide partijen mee verder kunnen komen en gericht raken op de mogelijkheden.

Zo werd ik laatst ingeschakeld door een bedrijfsarts met dezelfde vraag. De betrokkene had dan wel dezelfde functie behouden echter was naar een andere locatie verplaatst. De werkzaamheden werken op de nieuwe locatie als te zwaar ervaren, zeker zwaarder dan op de vorige. Zijn fysieke klachten en verzuim zou door het werkaanbod zijn gekomen.

De werkzaamheden heb ik op beide locaties nauwkeurig onderzocht. Het bleek dat de werkzaamheden op fysieke belasting gebied niet noemenswaardig verschillenden van elkaar. In ieder geval niet aannemelijk dat de klachten van de nieuwe locatie zou komen. Wat tijdens het onderzoek wel naar voren kwam, was het gebruik van een hulpmiddel. De betrokkene was al bekend met fysieke klachten en gebruikte daarom het hulpmiddel. De andere medewerkers gebruiken het hulpmiddel niet. Dit hulpmiddel hielp echter niet. Door het hulpmiddel werd een nog meer een belastende houding uitgelokt en 'verlichte' het werk niet.

Het bedrijf pakte dit direct op. Het juiste hulpmiddel werd aangeschaft en direct door betrokkene en de andere medewerkers dankbaar in gebruik genomen. Het bedrijf was erg dankbaar voor deze toegevoegde waarde. De bedrijfsarts werd bevestigd door zijn vermoeden dat de werkzaamheden even zwaar waren en zag dat het oude hulpmiddel zeker negatieve invloed op de fysieke gesteldheid van de betrokkene kon hebben.

Dat vind ik het mooi van uitvoeren van verdiepend onderzoek naar fysieke belasting. De emotionele (het welles-nietes gevoel) lading van het probleem kan worden weggehaald, waarbij alle partijen weer objectief kunnen kijken naar de mogelijkheden.