ziekteverzuim

ziekteverzuim (5)

Jaarlijks kost het ruim 800 MILJOEN euro extra aan verzuimdagen door beroepsziekten aan het bewegingsapparaat.

Een aantal feiten op een rij:

 • Meer dan 42 procent van alle medewerkers verrichten fysiek belastend werk
 • Van die medewerkers werken ze met name in de:
  • 63% Landbouw en visserij
  • 53% Vervoer en opslag
  • 53% Groot- en detailhandel
  • 53% Horeca
  • 47% Bouwnijverheid
  • 45% Gezondheidszorg
  • 43% Industrie

Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 38 procent te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat en 30 procent is te wijten aan fysiek belastend werk Wilt u meer weten, download dan de TNO factsheet onderaan dit artikel.

vrijdag, 25 oktober 2013 13:29

Themadag: zitten is dodelijk

Written by

Meer dan een uur of tien per dag zitten, verhoogt de kans op sneller overlijden met 40 tot 60 procent, vergeleken met mensen die minder dan vier uur per dag zitten.
Fysiologisch onderzoek heeft tot nu toe opgeleverd dat bij langdurig zitten het ‘goede ’ cholesterol (het HDL-gehalte) daalt, dat er meer vetten (triglyceriden) in het bloed komen. En ook dat de lichaamscellen minder gevoelig worden voor insuline. Het idee is dat het spiergebruik tijdens langdurig zitten zoveel afneemt dat de stofwisseling er ongunstig door verandert. Van der Ploeg: „Het grote verschil tussen zitten en staan is het gebruik van je grote beenspieren. Dat zijn de grootste spieren in je lichaam. Het simpele idee is dat je zo’n grote spiergroep niet urenlang ongebruikt moet laten. Die spieren zijn gemaakt om te bewegen.”

Hidde van der Ploeg van het EMGO-instituut van het VU medisch centrum in Amsterdam is auteur van recente epidemiologische onderzoeken naar het verband tussen zittijd en sterfte bij grote groepen mensen. Het onderwerp is de afgelopen maanden flink in het nieuws geweest. Want het roept nogal wat vragen op. Want als we minder moeten gaan zitten, hoe gaan we dat praktisch doen? Welke gevolgen heeft het voor werkgevers, werknemers en bijvoorbeeld de adviezen t.a.v. gezondheidsmanagement. En wat verandert er in de adviezen van gezondheidsprofessionals zoals de leefstijlcoach?

Kiem The, adviseur van het NISB , heeft net een praktijkonderzoek bij 17 bedrijven afgerond voor het NISB. Niet alleen is in dat onderzoek bij bedrijven met vooral zittend werk, gevraagd naar kennis over het ‘nieuwe arbeidsrisico’ maar is ook gesproken met werknemers of ze open staan voor inmenging van de werkgever op dit vlak. Verder is gesproken over de mogelijkheden om langdurig zitten te doorbreken binnen bedrijven. The heeft ook de mogelijkheden bekeken voor het inzetten van dynamisch kantoormeubilair als oplossing. De meningen hierover waren zeer verdeeld.

Op 15 november 2013 zal Hidde van der Ploeg niet alleen zijn onderzoek toelichten maar ook de verschillende praktische oplossingen bespreken waar al onderzoek naar is gedaan. In pilots leidde dit tot substantiële zitvermindering. Kiem The zal onderzoek toelichten wat ze gedaan heeft in 17 bedrijven naar de praktische kanten om zitgedrag te verminderen. In een afwisselend programma gaan we in discussie over de voor- en nadelen van zitvermindering en de betekenis voor ons werk en vrijetijdbesteding. We zien graag dat u als belangstellende met praktische handvatten naar huis gaat. Als is het al alleen om uw eigen zitgedrag te verminderen….

Locatie Antropia Hoofdstraat 8,  3972 LA Driebergen

Datum 15 november 2013

Inloop 13:00

Start programma: 13:30
13:35 Hidde vd Ploeg – Risico van zitgedrag en resultaten pilots naar vermindering zitgedrag.
14:30 Kiem The – Weerstanden en motivaties onder werkgevers en werknemers, resultaten onderzoek bij 17 bedrijven
15:25 workshop ‘Welke oplossingen zijn werkbaar en acceptabel in de praktijk’ olv Kees der Weduwe en Marjan Hulshof
16:30 einde programma

Kosten Euro 75,00 ex BTW,
studenten en oud-studenten AVLEG Euro 60,00 ex BTW

Organisator: Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Yneke Vocking: 0634005252

bron: avleg.nl

Casus langdurig verzuim, uitspraak rechter langdurig verzuim voor kosten en risico werkgever

Het verzuimpercentage van een logistiek medewerker lag reeds tien jaar ruim boven het gemiddelde bij werkgever. De recente ziektepercentages betroffen maar liefst 36% (2011, 40% (2012) en 26% (2013). De oorzaak van de uitval was steeds verschillend. Voor de werkgever was de maat vol en zij verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Er waren in de loop van de jaren verschillende oorzaken aangegeven voor verzuim. Zo was er onder meer sprake van rugklachten, was de logistiek medewerker meermaals behandeld aan wondroos, had hij een maagverkleining en gastric bypass ondergaan vanwege zijn extreme overgewicht, was zijn blindedarm verwijderd, had hij oogproblemen, heupklachten en hielspoor.

Geen kleine en kwetsbare onderneming

De kantonrechter stelde allereerst vast dat er inderdaad sprake was van frequent ziekteverzuim. Partijen hadden er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim terug te dringen tot een normaal niveau, maar dit had niet tot het gewenste resultaat geleid.

De kantonrechter stelde voorop dat als uitgangspunt heeft te gelden dat ziekteverzuim van een werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim is enkel mogelijk indien het ziekteverzuim zodanig ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces dat de instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet meer van de werkgever gevergd zou kunnen worden.

In het onderhavige geval stelde de kantonrechter vast dat de werkgever beschikte over een groot aantal uitzend- en oproepkrachten, die de werkzaamheden van de logistiek medewerker bij verzuim konden overnemen. Bovendien gold dat ook de vaste distributiemedewerkers met enige regelmaat op andere afdelingen werden ingezet. Hoewel de kantonrechter inzag dat het ziekteverzuim van de logistiek medewerker financieel en organisatorisch gezien nadelige gevolgen had voor de werkgever, waren deze niet van zodanige aard dat zij tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst konden leiden. Het verzoek van de werkgever werd dan ook afgewezen.

Tip

Onder uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst te komen, wegens frequent ziekteverzuim. Er dient dan te worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim;
 2. partijen moeten er redelijkerwijs alles aan hebben gedaan om dit ziekteverzuim terug te dringen;
 3. dit ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten;
 4. naar verwachting zal de werknemer niet binnen 26 weken hersteld zijn en
 5. het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de organisatie.

Aanpak

Het is belangrijk dat er van te voren duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt hoe om te gaan met het wel of niet kunnen werken. Heldere afspraken wie de medewerker zal bereiken bij het bespreken van de ontstane beperkingen om het werk deels, anders of zelfs niet te kunnen uitvoeren. Soms wordt verzuim ingezet terwijl dit mogelijk niet de beste oplossing is. Zo kan u als bedrijf een taxi regelen als het vervoer van en naar werk toe een probleem vormt. Dit is goedkoper dan de verzuimdag betalen. Wanneer het u als werkgever niet duidelijk is waarom iemand een belmmering ervaart om te komen werken, kunt u ook geen praktische oplossingen bieden. Dus maak bespreekbaar wat er aan de hand is en ga samen voor de meest optimale aanpak. 

 

Bron:alles over HR.nl

 

 
Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar hebben de meeste kans op een burn out. Dat komt niet zozeer door het werk, maar door de combinatie van werk en privézaken en verandering in bewegelijkheid. Die komen steeds vaker op elkaars terrein. Dat komt vooral door intensiever gebruik van moderne, mobiele communicatiemiddelen. En het 'effectief ' werken waarbij er letterlijk gezien de nadruk op weinig beweging ligt en te eenzijdig bewegen.
 
De stijging van het aantal werknemers met een burn-out, die al sinds 2007 gaande is, lijkt zich gestaag door te zetten. In 2012 ervoer ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten volgens onderzoek van CBS en TNO. Onderzoeksbureau Leaufort, dat een zelftest voor burn out ontwikkelde, ziet dat de test steeds vaker wordt gebruikt. Ook signaleert het bureau steeds intenser zoekgedrag op internet over het onderwerp.

Stijging onder jongeren

Opvallend is dat met name jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan het begin van hun carrière te maken krijgen met een burn-out. Dit bleek al uit onderzoek door TNO in juni dit jaar. In 2010 had deze groep relatief gezien nog weinig last van burn-out; 1 op de 10 jongeren in de leeftijdsgroep 25-35 jaar had ze toen. Inmiddels heeft 1 op de 8 jongeren last van klachten gerelateerd aan burn-out.

Hoe dat komt

De crisis speelt een belangrijke rol bij de toename van burn-out, volgens onder andere TNO en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Momenteel heerst er veel baanonzekerheid en met name voor jongeren is het moeilijk om een vast contract te krijgen. Zij werken met veel tijdelijke contracten en moeten zich voortdurend bewijzen; dat levert onevenredig veel stress op.

Maar een andere oorzaak die meegenomen zal moeten worden in het onderzoek naar de oorzaak is de grote verandering in bewegelijkheid. Zodra de jongeren voor het eerst een baan krijgen, ervaren de meeste jongeren een grote verandering in activiteit. Zo worden de fiets verruilt voor de auto. Wordt er langer zittend/ eenzijdig werk in handelingen verricht. Uit TNO onderzoek afgelopen jaar kwam naar voren dat de grootste oorzaak voor het ontwikkelen van een burn-out een incactief leef patroon aan ten grondslag lag.

Uit balans

En de balans van voldoende bewegen in prive als tijdens het werken wordt door getrokken naar de balans in de nieuwe situatie: werken. Trendonderzoek van onderzoeksbureau SKB naar psychische vermoeidheid in april dit jaar liet zien dat er geen factoren in het werk zijn aan te wijzen die kunnen verklaren waarom er meer psychisch vermoeide werknemers in de jongste leeftijdsgroep zijn. Het onderzoek van Leaufort noemt de scheidslijn tussen werk en privé als mogelijke oorzaak. Die wordt steeds vager en de druk in het privéleven is met name bij jongeren flink toegenomen, waardoor zij het werk minder aan kunnen. Waarschijnlijk zijn internet, mobiele telefoon en social media hierbij belangrijke factoren, omdat men continu in contact staat met anderen. Daarnaast worden mensen overladen met grote hoeveelheden informatie en allerlei keuzemogelijkheden. Het kost veel energie om hieruit de juiste informatie te filteren en gefocust te blijven.

Voorkomen is beter


Gezien de hoge kosten die burn-out en langdurige stress met zich meebrengen, is preventie van groot belang. Het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo'n 5% van de kosten van uitval door burn-out. Het in kaart brengen van risicofactoren, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van burn-out; het geeft een werknemer en/of werkgever handvatten om gericht de oorzaken van spanningen aan te pakken.

(Bron: Persbericht Leaufort via Nieuwsbank, 19 september 2013 )

donderdag, 19 september 2013 13:05

Ziekteverzuim voorkomen 10 tips

Written by

Thuiswerken verlaagt het ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bij werknemers die thuis- of telewerken, ligt het verzuim gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan bij hun collega’s die dat niet doen. Bij mensen met een arbeidshandicap is het verschil zelfs nog groter: 2 procentpunten.

Welke manieren zijn er nog meer om verzuim te voorkomen? Safety Analyse geeft tien nuttige tips:

1. Een gezonde en veilige werkplek

Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht. Op www.arboportaal.nl lees je meer over de wettelijke voorschriften waaraan een gezonde en veilige werkplek moet voldoen.

2. Een prettige werksfeer

Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is. Hou dit als manager goed in de gaten en grijp in als mensen worden buitengesloten of als er andere wrijving tussen medewerkers ontstaat. Wat klein lijkt, kan in werkelijkheid veel groter zijn. Geef zelf ook regelmatig complimenten.

3. Voorkom stress

Jaarlijks melden zich 150.000 tot 300.000 mensen ziek vanwege werkstress. Voorkom stress door signalen vroeg op te pikken, door mensen een heldere taakomschrijving te geven en door te zorgen voor goede werkomstandigheden en voldoende pauzes.

4. Breng verzuim in kaart

Ondanks bovenstaande oplossingen, kan er nog steeds verzuim zijn in je bedrijf. Als je dit gericht aan wilt pakken, zul je het eerst goed in kaart moeten brengen. Registreer dus per medewerker de oorzaak van het verzuim, de frequentie en de verzuimduur. Gebruik deze uitkomsten om een plan van aanpak te maken.

5. Duidelijk verzuimprotocol

Heldere verzuimregels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden. Niet per sms en het liefst bij de direct leidinggevende. Met een duidelijk verzuimprotocol laat je als bedrijf ook zien dat je verzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het minimaal eens per jaar in een teamoverleg.

6. Regie in eigen hand

Leg de verantwoordelijkheid niet volledig bij de bedrijfsarts of arbodienst neer, maar hou de regie in eigen hand. Het bedrijf is immers eindverantwoordelijk. Durf ook aan de arts/arbodienst kritische vragen te stellen over het verloop van de ziekte en de verwachting over terugkeer. Daar betaal je hem immers voor. Het is ook goed om iemand in het bedrijf aan te wijzen als casemanager die als gesprekspartner van de arts/arbodienst geldt.

7. Werken helpt

Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat toelaat. Het zij door kortere werkdagen, het zij door aangepast werk. Dat is ook in belang van de medewerker. Om te voorkomen dat iets van kwaad tot erger gaat.

8. Wees creatief

Soms helpt het om creatief te denken. Heb je het gevoel dat iemand opgebrand is, stuur hem dan gewoon eens een paar dagen met verlof, waarvan hij bijvoorbeeld maar de helft van zijn vakantiedagen hoeft te gebruiken. Of merk je dat verzuim komt door problemen met kinderopvang thuis, los dat dan bijvoorbeeld op door iemand te laten thuiswerken of te schuiven met werktijden. Denk niet te star, maar sta open voor oplossingen.

9. Houd contact

Laat zieke werknemers niet aan hun lot over, maar zorg voor regelmatig contact. Niet alleen werkt dat motiverend, je kunt daarmee ook goed inschatten hoe de voortgang verloopt. Bel dus regelmatig en ga een keer op ziekenbezoek.

10. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen, en slecht voorbeeld dus ook. Als je als manager veel dagen verzuimt, denken medewerkers dat het blijkbaar normaal is. Natuurlijk kun je moeilijk gaan werken als je echt ziek bent, maar door met een snotneus op je werk verschijnen, geeft je wel een signaal af dat verzuim heel vaak gewoon een keuze is.

Safety Analyse voor een gezonde en veilige werkplek.

Verlagen, verzuim, ziek

Bron:http://www.safetyanalyse.nl