Langdurig zitten is nu een van de nieuwe opkomende risico's van deze tijd. Vorige keer kwam de focus vooral op pschosociale belasting als groot gezondheidsrisico in de Survey van ESENER naar voren, nu ligt de focus vooral op fysiek belastend werk, waaronder langdurig zittend werken. Er is al veel gepubliceerd over de risico's die lang zitten met zich meebrengen. Zo verrassend zou de uitslag niet moeten zijn. Toch is het verrassend dat het nu zo'n groot risico vormt en officieel erkend wordt door de meeste bedrijven van de verschillende landen.

Vanaf 2004 worden nieuwe en opkomende gezondheidsrisico's in bedrijven onderzocht in 33 landen. Er zijn 45.000 bedrijven betrokken in het onderzoek van de laatste Survey van ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks). In 2019 is de derde Survey opgestart. heirin hebben ze de vragenlijst landurig zitten achter je bureau opgenomen in het onderzoek. De sectoren waar dit risico met name speelt zijn:

 • De financiële sector
 • De sector informatie en communicatie
 • openbaar bestuur

esener eerste overzicht nav onderzoek 2019 gezondheidsrisicosDit zijn de grootste gezondheidsrisico's gerapporteerd:

 1. Repeterende bewegingen van de armen en de handen
 2. Omgaan met moeilijke klanten, patienten en leerlingen
 3. Langdurig zitten
 4. Tillen en verplaatsen van zware lasten en zware mensen
 5. Risico op ongevallen met machines of handgereedschappen
 6. Tijdsdruk
 7. Chemische of biologische agentia (Met het begrip ‘biologische agentia’ worden kleine levende organismen bedoeld die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Het zijn voor het blote oog onzichtbare micro-organismen die zich onder bepaalde omstandigheden heel snel kunnen vermeerderen en zijn van een plantaardige of dierlijke herkomst.)
 8. Hitte, koude of tocht
 9. Verhoogd risico op struikelen, uitglijden en vallen
 10. Lawaai
 11. Lange en onregelmatige werktijden
 12. Inefficiënte communicatie of samenwerking binnen de organisatie

Daarnaast heeft ESENER geanalyseerd wat de 5 voornaamste redenen zijn om HSE te managen:

De 5 voornaamste redenen om HSE te managen

De vijf hoofdredenen om HSE te managen is nagenoeg gelijk gebleven voor bedrijven vergeleken met 2014:

 1. Het voldoen aan de verplichtingen
 2. Voldoen aan de verwachtingen van de werknemers of van hun vertegenwoordigers
 3. Het vermijden van boetes of straffen opgelegd door de arbeidsinspectie
 4. Behouden van de reputatie van het bedrijf/ de organisatie
 5. Behouden of vergroten van de productiviteit

Dit is de voorlopige uitkomst uit de derde Servey van ESENER. Halverwege 2020 wordt het uitgebreide rapport gepresenteerd.

bron: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener

veiligheid& preventie | april | 2020 artikel langdurig zitten groot risico

Slechts een derde van alle organisatie voldoen in 2018 aan de vier belangrije verplichtingen rond arbozorg. Dit blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018 dat Inspectie SZW onlangs publiceerde. Dit is niet voldoende voor de overheid. de boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting is daarom verhoogd en de inspectie kan die direct opleggen aan de organisatie.rie op orde

De inspectie let op de belangrijkste vier verplichtingen in de arbozorg:

 • RI&E op orde
 • een preventiemedewerker aangesteld hebben
 • Een contract hebben met een arbodienstverlener
 • Bedrijfshulpverlening op orde hebben
 • Toch zijn de organisaties beter met arbozorg bezig ten opzichte van 2016. In dat jaar voldeed slecht 27% van de organisaties aan de belangrijkste vier verplichtingen. De afgelopen jaren is er flink ingezet op het verbeteren van de arbozorg bij de organisaties. Door de overheid zelf, door de branche organisaties en de arbodiensten. Dit heeft tot een verbetering geleid van 6 procent. 

De inspectie heeft wel een kanttekening geplaatst aan ten aanzien van het op orde hebben van een RI&E. van de 49% die in het bezit waren van een actuele RI&E, waren er maar 30% van de organisaties die daadwerkelijk alle belangrijke risico's had opgenomen.

Ook heeft de inspectie de cijfers vrijgegeven welke specifieke risico's het meest zijn aangegevenin de RI&E:

 1. Beeldschermwerk (51%)
 2. kracht zetten (31%)
 3. het aannemen van een verkeerde lichaamshoudint (30%)

Enkele tips:

 • Informeer de medewerkers dat meer dan 8 uur zitten op een dag schadelijk is voor de gezondheid
 • laat de medewerkers regelmatig bewegen tijdens de werkdag. stimuleer bijvoorbeeld elk half uur de benen te strekken en te gaan staan of lopen
 • wissel computerwerkzaamheden af met werkzaamheden waarbij bewegen of gestaan wordt

Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen.

De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld

Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek

 

dinsdag, 28 november 2017 10:23

Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten

Written by

Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te voorkomen. Arbeidveiligheidsnet.nl heeft mij gevraagd hierover een artikel te schrijven. Dit artikel is 21 november op hun site gepubliceerd. Nieuwsgierig, kijk dan op https://www.arbeidsveiligheid.net/thuis werken

donderdag, 04 mei 2017 07:12

Verbeterde checklist voor kantoorwerk

Written by

Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op kantoor. Denk bijvoorbeeld aan werken met tablets, smartphones en onvoldoende bewegen. BAS is een mooi instrument om een goede indicatie van het kantoorwerk te krijgen.  

Nachtarbeid kan nu veiliger door het gebruik van lichtbehandeling. Werken in de nachtelijke uren kan veiliger als werknemers een specifieke behandeling met licht krijgen. De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA had de primeur met deze behandeling. Inmiddels wordt deze ook toegepast in de offshore.  


Wie tijdens de nacht werkt, ondervindt nadelige effecten op lichaam en geest. Jaren lang nachtdiensten draaien kan leiden tot overgewicht en hart- en vaatziekten, maar ook tot bepaalde soorten kanker. naast deze kansen heeft zowat iedere medewerker die nachtdiensten draait een ernstige verstoring in het slaappatroon, verminderde concentratie tijdens het werk dan overdag of er sprake is van extra vermoeidheid.

Deze effecten leiden tot ongunstige arbeidsomstandigheden en ongelukken. De kans dat een vermoeide werknemers betrokken raakt bij een ongeval is zeventig procent hoger dan bij een collega die overdag werkt. De economische effecten van nachtarbeid worden voor ons land geschat op 3 tot 4 miljard euro per jaar. ‘s Nachts werken is in vele sectoren niet te voorkomen.

Vandaar dat in Nederland in bijvoorbeeld de zorg en bij de politie al lang aandacht is voor methoden om de negatieve gevolgen van nachtwerk tegen te gaan. Sectoren als industrie, transport en offshore hebben daar minder aandacht voor. Hier komt echter verandering in.

Het Nederlandse offshore aannemingsbedrijf Allseas maakt sinds kort gebruik van de nieuwe Night Fit methode. Dit is een methode die is ontwikkeld door het eveneens Nederlandse bedrijf KM Human Factors Engineering. De basis hiervoor is het gebruik maken van lichttherapie die door de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA al meer dan twintig jaar gebruikt tijdens ruimtemissies.

Door personeel bloot te stellen aan speciaal licht tijdens kritieke momenten van de dienst wordt het dag-nachtritme stap voor stap aangepast aan het nachtrooster. Ook wordt de slaapkwaliteit verbeterd. Hiervoor is de timing van de blootstelling aan het licht zeer belangrijk evenals de kenmerken van het licht.

Een voorbeeld hiervan is gebruik te maken van verschillende lichtkleuren gedurende de dag en nacht. Blootstelling aan blauw dag- of kunstlicht in de ochtend of middag geeft een energieker gevoel, dat de prestaties en alertheid overdag ten goede komt. Wie echter ‘s avonds aan dit soort licht wordt blootgesteld, zal minder snel in slaap vallen en minder goed slapen. In de avond zal geel of oranje licht ertoe bijdragen dat iemand beter slaapt. Naast timing en kleur van het licht is ook de intensiteit een belangrijke factor.

Speciale lampen

Lichtbehandeling wordt toegepast met behulp van speciale lampen. De intensiteit van het licht moet hoog zijn. Er moet sprake zijn van een blootstelling van 10.000 Lux. Ter vergelijking: Blootstelling aan direct zonlicht betreft 100.000 Lux. Daarnaast is de kleur van het licht van belang. De fotocellen in het oog blijken met name gevoelig te zijn voor het blauwe licht in het spectrum om de aanmaak van melatonine effectief te kunnen onderdrukken. De ontwikkeling van de verlichtingstechnologie maakt het mogelijk om hiervoor goede lampen te maken. Zo zijn ledlampen zeer geschikt, omdat deze zodanig kunnen worden gemaakt, dat ze veel blauw licht uitstralen. Hierdoor hoeft een gebruiker van een lichtbehandeling niet zo lang bij de lamp te zitten. Deze behandeling kent ook bijwerkingen. Soms kan bij aanvang sprake zijn van hoofdpijn, vermoeide ogen en misselijkheid. Meestal verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele dagen. In uiterst zeldzame gevallen wordt een manier gemeld.

Van de gebruikers van de methode bij Allseas geeft 88 procent aan dat het Night Fit een goede aanvulling is op het arbobeleid. Naast een verbetering in duur en kwaliteit van de slaap, gaf het personeel aan minder vermoeid te zijn en zich fitter te voelen tijdens het werken. Deze bevindingen laten zien dat het proactief aanpakken van vermoeidheid ook in de offshore-industrie kan bijdragen tot betere prestaties, veiligheid en welbevinden. De ervaringen bij Allseas sluiten aan bij onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen door Circadian Netherlands. Het onderzoek betrof verschillende aspecten. Er is gekeken naar de effecten van lichttherapie en een aangepast voedingsprogramma op vermoeidheid en gezondheidsklachten tijdens nachtarbeid. Ook zijn roosters van verpleegkundigen getoetst op vermoeidheidsrisico’s.

Bijwerkingen lichttherapie

Bij lichttherapie worden de ogen blootgesteld aan een intense lichtbron. Het licht heeft een werking op de biologische klok via bepaalde zenuwverbindingen tussen de ogen en het gedeelte in de hersenen waar de biologische klok van het lichaam zich bevindt. Het lichaam krijgt door het licht een duidelijk signaal dat de dag is begonnen. Hierdoor zullen biologische processen in het lichaam weer aansluiting vinden op het gewone 24-uurs ritme. Daarnaast heeft blootstelling aan intens licht invloed op enkele lichaamsprocessen, zoals de verhoging van alertheid en de onderdrukking van de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Zodra de aanmaak van melatonine is gestopt, zal het lichaam andere activatiehormonen en neurotransmitters aanmaken om overdag normaal te kunnen presteren. Voor een goed herstel van het dag- en nachtritme en de onderdrukking van melatonine is het verstandig lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen. 

Niet aan te raden bij manisch depressiviteit en bepaalde medicatie 

Bij manische depressiviteit is het gebruik van lichttherapie af te raden. Hetzelfde geldt voor de combinatie van lichttherapie met lithium, dat bij manische depressiviteit vaak wordt voorgeschreven. Lichttherapie kan de werking van antidepressivia en antipsychotica versterken. Het wordt daarom soms juist toegevoegd aan een behandeling van depressiviteit. Mensen met een oogziekte als maculadegeneratie, of die in de laatste dertig dagen een laserbehandeling aan het oog hebben ondergaan, moeten hun oogarts raadplegen, als ze overwegen om een lichtbehandeling te ondergaan. Tot slot kunnen bepaalde antibiotica de ogen extra gevoelig maken voor blauw licht. 

Bron: Safety! magazine, jaargang 10, nr.1 2017

zondag, 30 oktober 2016 15:05

Design invloed op veilig gedrag en welzijn

Written by

Misschien is het een open deur maar design heeft wel degelijk invloed op het gedrag, waaronder veilig gedrag van de mens. Het inrichten van de omgeving beïnvloed voor een belangrijk deel ons handelen. Niet alleen veilig gedrag, maar design heeft ook invloed op onze welzijn, gezondheid en productie van uw medewerkers.

Binnen de ergonomie is bijvoorbeeld van oudsher bekend dat witte bureaus licht maximaal reflexteert. Plaats je dit witte bureau in een wit ontworpen omgeving zoals plafond, muur en lichte vloer, grote ramenpartijen dan krijgt de medewerker in deze omgeving te veel licht te verwerken zodat hij sneller moe wordt, irriatie aan de ogen krijgt, hoofdpijn etc. Helaas heeft de designer zoals een architect niet altijd het welzijn van uw medewerker en de productie van uw medewerkers als belangrijkste uitgangspunt.

Ingrid griffioen gaat een stukje verder in de invloed van design en trekt het door naar het veilig of onveilig handelen van de mensen in een designomgeving, hieronder is een link van haar artikel. mooi artikel die door haar praktische aanpak direct zichtbaar wordt hoeveel invloed design heeft of kan hebben.

https://www.humanfactors.nl/cms/files/2016-10/arbo-07-08-rol-design-en-veiligheid.pdf

woensdag, 26 oktober 2016 13:38

Veelvuldig bukken innovatief aangepakt!

Written by

Veelvuldig bukken is een belasting voor de rug. In veel bedrijven in verschillende branches wordt dit al goed aangepakt. Ergonomisch wordt er bekeken hoe bukken zo goed mogelijk kan worden aangepakt.

Twee ontwerpers hebben een mooi innovatief ergonomisch product ontwikkeld om het bukken in de tenniswereld aan te pakken. Want de tennissers rapen en bukken iedere keer weer om 1 of meerdere ballen op te pakken. Het grootste gedeelte wordt op professioneel niveau al opgelost door de ballenjongens en meisjes. Maar helaas zijn er op recreatief niveau geen ballenjongens of -meisjes voorhanden. Sommige hebben zelf een techniek uitgevonden om de bal op te pakken: bal haken tussen racket en voet, met een opwaartse beweging kan de bal zo in de lucht gegooid worden en worden opgevangen. een andere techniek is om met het racket de bal op te wippen. Maar dit lukt niet iedereen.

Nu is er voor alle recreatieve tennissers een praktische oplossing. De ontwerpers Yu Yunjo en Andrew Kim bedachten een handig iets, de “Tennis Picker” waardoor tijdens het slaan van een balletje je niet meer hoeft te bukken en je knieën continue te belasten om iedere keer maar weer de bal van de grond op te rapen.

In de badmintonwereld is er een soortgelijke picker al ontwikkeld en voor bejaarde mensen zijn er magneten ontwikkeld gebruiken om jeu de boules ballen op te pakken van het speelveld, nu is de Tennis Picker hier vergelijkbaar mee in de vorm van een strook klittenband die je met een plakstrip aan je tennisracket bevestigd. Met deze klittenband pak je elke willekeurige tennisbal makkelijk op van de grond.

De Tennis Picker is op dit moment nog in de conceptfase. 

tennis picker

 

Jaarlijks kost het ruim 800 MILJOEN euro extra aan verzuimdagen door beroepsziekten aan het bewegingsapparaat.

Een aantal feiten op een rij:

 • Meer dan 42 procent van alle medewerkers verrichten fysiek belastend werk
 • Van die medewerkers werken ze met name in de:
  • 63% Landbouw en visserij
  • 53% Vervoer en opslag
  • 53% Groot- en detailhandel
  • 53% Horeca
  • 47% Bouwnijverheid
  • 45% Gezondheidszorg
  • 43% Industrie

Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 38 procent te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat en 30 procent is te wijten aan fysiek belastend werk Wilt u meer weten, download dan de TNO factsheet onderaan dit artikel.

rolcontainer-duwenNa onderzoek, opgezet door beroepziekten.nl, is nu bewijs geleverd. Duwen en trekken veroorzaakt pijnlijke schouders. Wie in zijn werk veel moet duwen en trekken, verdubbelt zijn risico op schouderklachten. 

Dat meldt Beroepsziekten.nl op basis van recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers. Pijnlijke schouders staan in Nederland in de top drie van klachten aan het bewegingsapparaat, na rug- en nekklachten.

De wetenschappers bekeken zeven eerder uitgevoerde studies waaraan in totaal 8279 proefpersonen deelnamen. Er werd een duidelijk verband aangetoond tussen duwen en trekken en klachten aan de schouders. Daarentegen was er onvoldoende of tegenstrijdig bewijs om te kunnen stellen dat duwen en trekken ook een hoger risico betekent voor klachten aan polsen, ellebogen, boven- of onderarm en handen.

 

Pagina 1 van 2