maandag, 07 oktober 2013 00:00

Privacy van zieke werknemer en omgang met gegevens

Written by
Rate this item
(0 votes)
 

Verzuimbegeleiders moeten stoppen met het schenden van de privacy van werknemers. Dat zegt minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid na nieuwe onthullingen door Zembla.

Daaruit bleek volgens de PvdA-minister vorige maand dat bij verzuimbegeleiding en verzuimverzekering “niet altijd in overeenstemming met privacyregels wordt gewerkt”.

Zeer ernstig
Asscher vindt het “zeer ernstig” wat hij in de uitzending zag. Hij vindt het van groot belang dat er snel verandering in komt. Volgens hem is er niks mis met de regelgeving, maar moet die beter in de praktijk worden uitgevoerd.

Het Verbond van Verzekeraars (VvV) erkent dat er fouten zijn gemaakt en heeft haar leden opgeroepen de werkwijze aan te passen, schrijft Asscher in zijn brief. Hij heeft het VvV gevraagd hem op de hoogte te houden van de voortgang hiervan. De bewindsman gaat het onderwerp ook onder de aandacht brengen van arbodiensten enverzuimbedrijven.

In juli en augustus werd bekend dat enkele grote ziekteverzekeraars en arbodiensten structureel de privacy van werknemers hebben geschonden bij het uitwisselen van verzuimgegevens. Het ging om informatie die niet noodzakelijk was voor de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemers.

Noodzakelijke medische gegevens
Een werkgever mag in het kader van de verzuimbegeleiding van zieke werknemers een beperkt aantal noodzakelijke medische persoonsgegevens verwerken. Zoals gegevens over de verwachte duur van het verzuim en de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is. Een arbodienst of een bedrijf dat de verzuimbegeleiding uitvoert mag ook alleen deze medische gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever. 

dus verwachte duur van verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid mogen gecommuniceerd worden.

Volgens de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) mogen werkgevers niet al deze gegevens doorgeven aan verzekeringsmaatschappijen. Dat mag alleen met de informatie die nodig is om de claim te kunnen beoordelen. Het gaat dan om administratieve gegevens, zoals het tijdstip van verzuim en de verwachte duur, maar niet om medische details.

Onafhankelijkheid
GroenLinks vindt dat de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen op dit moment onvoldoende is gegarandeerd, omdat zij in dienst zijn van de werkgevers. De partij wil dat bedrijfsartsen voortaan betaald worden uit een fonds dat gevuld wordt door alle werkgevers. Arbodiensten zouden zo onafhankelijker kunnen werken.

Read 26802 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl
Login to post comments