donderdag, 26 september 2013 08:54

Nieuw onderzoek toont aan: éen op acht jongeren heeft burn out

Written by
Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar hebben de meeste kans op een burn out. Dat komt niet zozeer door het werk, maar door de combinatie van werk en privézaken en verandering in bewegelijkheid. Die komen steeds vaker op elkaars terrein. Dat komt vooral door intensiever gebruik van moderne, mobiele communicatiemiddelen. En het 'effectief ' werken waarbij er letterlijk gezien de nadruk op weinig beweging ligt en te eenzijdig bewegen.
 
De stijging van het aantal werknemers met een burn-out, die al sinds 2007 gaande is, lijkt zich gestaag door te zetten. In 2012 ervoer ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten volgens onderzoek van CBS en TNO. Onderzoeksbureau Leaufort, dat een zelftest voor burn out ontwikkelde, ziet dat de test steeds vaker wordt gebruikt. Ook signaleert het bureau steeds intenser zoekgedrag op internet over het onderwerp.

Stijging onder jongeren

Opvallend is dat met name jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan het begin van hun carrière te maken krijgen met een burn-out. Dit bleek al uit onderzoek door TNO in juni dit jaar. In 2010 had deze groep relatief gezien nog weinig last van burn-out; 1 op de 10 jongeren in de leeftijdsgroep 25-35 jaar had ze toen. Inmiddels heeft 1 op de 8 jongeren last van klachten gerelateerd aan burn-out.

Hoe dat komt

De crisis speelt een belangrijke rol bij de toename van burn-out, volgens onder andere TNO en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Momenteel heerst er veel baanonzekerheid en met name voor jongeren is het moeilijk om een vast contract te krijgen. Zij werken met veel tijdelijke contracten en moeten zich voortdurend bewijzen; dat levert onevenredig veel stress op.

Maar een andere oorzaak die meegenomen zal moeten worden in het onderzoek naar de oorzaak is de grote verandering in bewegelijkheid. Zodra de jongeren voor het eerst een baan krijgen, ervaren de meeste jongeren een grote verandering in activiteit. Zo worden de fiets verruilt voor de auto. Wordt er langer zittend/ eenzijdig werk in handelingen verricht. Uit TNO onderzoek afgelopen jaar kwam naar voren dat de grootste oorzaak voor het ontwikkelen van een burn-out een incactief leef patroon aan ten grondslag lag.

Uit balans

En de balans van voldoende bewegen in prive als tijdens het werken wordt door getrokken naar de balans in de nieuwe situatie: werken. Trendonderzoek van onderzoeksbureau SKB naar psychische vermoeidheid in april dit jaar liet zien dat er geen factoren in het werk zijn aan te wijzen die kunnen verklaren waarom er meer psychisch vermoeide werknemers in de jongste leeftijdsgroep zijn. Het onderzoek van Leaufort noemt de scheidslijn tussen werk en privé als mogelijke oorzaak. Die wordt steeds vager en de druk in het privéleven is met name bij jongeren flink toegenomen, waardoor zij het werk minder aan kunnen. Waarschijnlijk zijn internet, mobiele telefoon en social media hierbij belangrijke factoren, omdat men continu in contact staat met anderen. Daarnaast worden mensen overladen met grote hoeveelheden informatie en allerlei keuzemogelijkheden. Het kost veel energie om hieruit de juiste informatie te filteren en gefocust te blijven.

Voorkomen is beter


Gezien de hoge kosten die burn-out en langdurige stress met zich meebrengen, is preventie van groot belang. Het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo'n 5% van de kosten van uitval door burn-out. Het in kaart brengen van risicofactoren, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van burn-out; het geeft een werknemer en/of werkgever handvatten om gericht de oorzaken van spanningen aan te pakken.

(Bron: Persbericht Leaufort via Nieuwsbank, 19 september 2013 )

Read 29033 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl