Strijd aangaan tegen eenzijdig bewegen!

Balans in beweging en werk

Leefstijl is een belangrijke oorzaak voor gezondheidsproblemen. Een goede gezondheid is een vereiste voor langer doorwerken. Want gezondheidsproblemen zijn de belangrijkste reden om eerder te stoppen met werken. Daarnaast merkt u al op korte termijn dat de verzuimduur toeneemt met de leeftijd en de mate van gezondheid.

Waarom investeren in een gezonde leefstijl?

De gemiddelde medewerker heeft een ongezonde leefstijl.* (TNO)

 • Wist u dat 50%van uw medewerkers te weinig beweegt?
 • Wist u dat 10% burn-out klachten heeft?
 • Wist u dat 50% te zwaar is?
 • Wist u dat 58% werkt in een te hoog tempo op zijn werk?
 • Wist u dat 25% te veel rookt?
 • Wist u dat 21% te veel drinkt?

Waarvan u als werkgever 3 punten prima met uw medewerker kan aanpakken.


Help uw medewerker op de werkvloer


U kunt minimaal 24% invloed hebben op de leefstijl van uw medewerker (vanuit gaande van een 40-urige werkweek). Mocht u besluiten te investeren in sport na werk en inschrijven voor evenementen zoals de RUN in Winschoten, dan is uw invloed vele malen groter. Snelste winst kunt u halen in de functies aan te bieden met voldoende beweging. Hoe? Heel simpel: pas de 30 –2 regel toe (zie onder).

30 minuten zitten of staan? 2 minuten lopen

Zij gingen u voor

Grote bedrijven hebben al leuke initiatieven genomen om het werk meer in beweging te brengen. Zo heeft Volkswagen in Duitsland als voorloper een sportschool in de werkhal laten bouwen waar medewerkers hun werk met fitness kunnen afwisselen.
Zo kan er al op veel kantoren staand gewerkt worden met de sta-zittafels. Maar ook oplossingen zoals op de hometrainer vergaderen (resultaat korter vergaderen en sneller tot oplossing komen) en trainen voor bepaalde evenementen zijn uitstekende voorbeelden als het werk zelf niet bewegelijker kan worden gemaakt.
 

TIPS TEGEN EENZIJDIG WERK

Onderbreek het langdurig zitten, staan of lopen na 30 minuten met minimaal 2 minuten staan, lopen of zitten.

 1.  Verlaat de werkplek om te gaan lunchen
 2.  Neem de trap in plaats van de lift
 3.  Loop naar een collega toe om hem/haar te spreken
 4.  Verlaat de werkplek voor een koffie- of theepauze
 5.  van werkplek wisselen tijdens een werkdag
 6.  Verlaat de werkplek als een collega langskomt om te overleggen
 7.  Maak een buitenwandeling tijdens de lunch
 8.  Maak een buitenwandeling tijdens een bilateraal overleg
 9.  Ga staand vergaderen of overleggen
 10.  Wissel werk af met een kort spelletje zoals dart of tafeltennis
 11. Wissel de ene taak af met een andere taak die verschilt in houding en beweging.

Van nature kiezen we vaak voor opstapelen van taken waardoor we te lang in één houding of beweging bezig zijn.

Bijzondere oplossing


Bewegen is niet alleen gezond of leuk. Het zorgt voor meer teambuilding en schept een band. Zo heeft een bedrijf bestaande uit een paar stoere monteurs die lang in één houding moeten werken hun dagelijkse buik kwartiertje. Ze spreken met elkaar af om het werk ‘s ochtends en ‘s middags af te wisselen met een moment buikspieroefeningen. Dit is dan voor een bedrijfssfeer met stoere mannen. Die niet schuwen voor een wedstrijdje. Laat u inspireren door uw medewerkers. Wat doen ze graag met betrekking tot bewegen, wat past bij uw bedrijf en werksfeer?
 

Tillen, dragen en bukken juist in het onderwijs!

werkplekadvies in onderwijs, zitten, bukken, tillen en dragenFysieke belasting op scholen? Jazeker

Er heerst een algemeen vooroordeel in het onderwijs: de medewerker wordt met name psychisch belast. De verzuimcijfers laten helaas het tegendeel zien. Het grootste aandeel van verzuim is nog altijd klachten door fysieke belasting, met als gedeelde 1ste plaats psychische belasting. Vooral in de onderbouw. Medewerkers in de onderbouw ondervinden rug- en schouderklachten vanwege het veelvuldig bukken en tillen van kleine kinderen. Snel even het kind oppakken is een grote oorzaak hiervan. Ook worden de nek en rugklachten veelal veroorzaakt door onvoldoende of slechte zitgelegenheid. De kinderen zitten op laag meubilair, waardoor de medewerker al snel te hoog zit. Bij de verzorging van kleine kinderen en het opruimen van zware dingen zoals buiten-speelmaterialen is eveneens sprake van extra fysieke belasting. Rugklachten leiden vaak tot ziekteverzuim en bij herhaalde belasting tot (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

Toelichting

Tillen en dragen

Onder tillen verstaan we het handmatig verplaatsen van lasten van minimaal 3 kilo over een afstand van minder dan 2 meter of 2 stappen. Bij het verplaatsen van gewichten over een grotere afstand dan 2 meter spreekt men van ‘dragen’. Bij frequent of zwaar tillen kunnen er na verloop van tijd rug- of schouderklachten ontstaan. Bij tillen van gewichten onder de 3 kilo is er meestal geen risico (door tillen). Of er sprake is van een risico hangt af van verschillende factoren, zoals het gewicht van de last, hoe vaak er wordt getild en in welke houding dat gebeurt. Hoe verder de last van het lichaam wordt gehouden, des te groter de kracht op de onderrug en dus het risico op rugklachten. Ook de hoogte waarop een last wordt gepakt of neergezet en of dit met een rechte of gedraaide rug (‘asymmetrie’) gebeurt, speelt een rol.

Werkhoudingen

Lang of vaak in een ongunstige werkhouding werken kan leiden tot gezondheidsklachten. Als men lang in dezelfde houding moet werken spreken we van statische belasting. Daarbij kan spiervermoeidheid optreden, doordat spieren langdurig worden aangespannen. Als er onvoldoende herstelmogelijkheden zijn, dan kan dit leiden tot klachten. Ook kunnen klachten ontstaan door werken in extreme houdingen, zoals een sterk voorover gebogen of gedraaide rug, extreme polsstanden of gehurkt of geknield werken. Het risico hangt af van de houding, de duur van de belasting en de rusttijd die daarop volgt. Voorbeelden van risicovolle werkhoudingen in het primair onderwijs, en met name in de onderbouw, zijn lang staan of zitten en veelvuldig bukken of hurken.

In de bovenbouw en voortgezetonderwijs zal er meer met digitale borden, schoolborden en beeldschermen gewerkt worden Beeldschermwerk leidt tot een specifieke vorm van fysieke belasting, namelijk langdurige statische belasting en repeterende belasting met zeer lage krachtuitoefening.

Oplossingen

Voor de OR is het goed om de focus op fysieke belasting te richten. Veel winst is er te halen in het verbeteren van de gezondheidssituatie met simpele ergonomische aanpassingen. Niet alleen zal het verzuim verlagen maar juist ook de psychische druk die ervaren wordt door aanpassingen waarbij praktischer en prettiger gewerkt kan worden.

Er zijn makkelijk uit te voeren en betaalbare specifieke ergonomische oplossingen in het onderwijs om de fysieke belasting in het onderwijs te optimaliseren. Bent u als medewerker, werkgever of OR lid geïntereseerd in de mogelijkheden? Verbeteringen kunnen al op het niveau van voorlichting, training, werkboekjes, ergonomische aanpassingen tot aanpassingen in functie of werkorganisatie zijn. Zou u de aanpak via Arboogerd laten uitvoeren, dan kan het meestal volledig vergoed worden. Nieuwsgierig? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0594-769012.

WETTELIJKE EISEN, NORMEN EN CAO AFSPRAKEN

Wetgeving

Arbobesluit

NEN-Normen 

Normen
Stoelen voor medewerkers moeten voldoen aan de volgende NEN-norm: NEN-EN 1335-1:2000 Kantoormeubelen – Kantoorstoelen – Deel 1: Afmetingen – Bepaling van afmetingen. 

NEN-ISO 11228-1:2003 en

NEN-ISO 11228-1:2003 en geeft aanbevolen grenzen voor handmatig tillen en dragen, rekening houdend met, respectievelijk, de intensiteit, de frequentie en de duur van de taak. Dit deel van ISO is van toepassing op het manueel hanteren van objecten met een massa van 3 kg of meer.


NEN-normen zijn niet openbaar. Zij zijn te bestellen via bovenstaande link.
NEN-normen liggen ook ter inzage bij het Vervangingsfonds te Heerlen.

Arbo en verzuimbeleid

vrouw vitaalWat is arbo- en verzuimbeleid?

Het arbo- en verzuimbeleid is de manier waarop een bedrijf omgaat met de arbeidsomstandigheden en het verzuim. Dus hoe gaat u als bedrijf om met de verminderde of veranderde (tijdelijke) mogelijkheden van uw medewerker. En hoe gaat uw medewerker hiermee om.

Maar om uw beleid goed te kunnen uitvoeren is het niet alleen nodig dat u medewerkers zich op de juiste afgesproken wijze omgaan met de arbeidsomstandigheden en verzuim. Uw arbodienst, verzuimconsulent of bedrijfsarts zijn zullen uw beleid passend bij uw beleid moeten uitdragen. Daarnaast zijn er nog veel externe professionals die uitspraken doen over verzuim. Dan is het erg belangrijk dat die allen op de hoogte zijn van uw mogelijkheden als bedrijf om uw medewerker aan het werk te kunnen houden.

Verzuim is een keuze

De belangrijkste insteek om zowel zakelijk als humaan om te gaan met verzuim begint bij de insteek en communicatie. Welk model u kiest voor het hanteren van verzuim is van essensieel belang. De drie gangbare modellen die gebruikt worden zijn het medische model, het belastbaarheidsmodel en het gedragsmodel. Alle drie de modellen zijn belangrijk voor het managen van verzuim. Alle drie de modellen lokken helaas uit om te richten op de beperkingen en het verzuim. De keuze is dus dan al definitief gemaakt.

Het nieuwe model is gebaseerd op het oplossingsgericht verzuimmanagementmethode (Marleen Teunis, 2010). Hierbij wordt het gesprek met medewerker en werkgever met name gestuurd op de oplossingen, de mogelijkheden. De keuze is dan nog niet gemaakt door de medewerker. De medewerker neemt zo snel mogelijk contact op met de werkgever om aan te geven dat zijn mogelijkheden veranderd of verminderd zijn om zijn werk zoals afgesproken te kunnen uitvoeren.

Nu komen werkgever en werknemer in het gesprek samen tot de conclusie of het werk geheel, gedeeltijk, anders of niet kan worden uitgevoerd. Hierin zit meteen een focus voor de gesprekken die volgen. Alles gericht op de mogelijkheden van de werkgever en de werknemer om het werk uit te voeren. 

Als voorbeeld is helaas vaak te zien dat de werknemer zich ziek meldt. Bij navraag komt het vaak voor dat de medewerker zich niet in staat acht om met eigen vervoer op het bedrijf te komen. ALs de werkgever dit geweten had, had hij vervoer kunnen regelen en was er geen sprake geweest van verzuim.

Bij verzuim of dreigend verzuim is het van belang te weten wat de reden is voor de medewerker om aan de bel te trekken en in gesprek gaan over zijn uit te voeren taken. Wat kan u als bedrijf bieden zodat de medewerker kan blijven werken. Wat kan de medewerker regelen zodat hij kan blijven werken. En hoelang is deze oplossing nodig of wanneer kunnen de oplossingen en afspraken aangepast worden.

Punten van gesprek

In principe zijn er drie belangrijke elementen voor een oplossingsgerichte aanpak bij verzuimbegeleiding:

 1. Sturen op mobiliteit ( denk hierbij aan welke beperkingen worden aangedragen om zijn taken of functie niet te kunnen uitvoeren, hoe gaat de medewerker hiermee om en dus ook u als werkgever. Belangrijker wat kan er wel uitgevoerd worden, welke aanpassingen zijn nodig en kunt u en uw medewerker bieden om taken te kunnen uitvoeren). Bv een telefoniste met keelpijn kan beter minder de telefoon opnemen, maar administratieve werkzaamheden kunnen prima uitgevoerd worden.
 2. Een oplossingsgerichte methode hanteren van werken ( blijf in gesprek naar mogelijkheden, ga niet in op hele ziekte beelden maar houdt het op wat er nodig is om te werken). Ook de medewerker kan niet altijd over zijn wat u als baas voor hem kan betekenen om aan het werk te blijven.
 3. Aandacht, respect en interesse liggen aan de basis van de communicatie (blijf positieve aandacht en communicatie geven. Ga er vanuit dat werken gelukkig maakt, vindt niets van het aangeven dat iemand ziek is zoals twijfelen of iemand wel ziek is. Blijf praten mogelijkheden. Het is uiteraard soms moeilijk als iemand weer eens afbelt met keelpijn. Probeer te communiceren in mogelijkheden. Wat vervelend dat u opziet om te komen werken. Keelpijn en spreken kan vervelend zijn, dat snap ik. Zo het voor u een oplossing zijn dat uw collega (iemand binnen het bedrijf bv) de telefoontjes opneemt en u administratieve taken gaat uitvoeren vandaag? Zo laat u uw begrip zien voor het dilemma om te werken en biedt u met respect een oplossing aan die het probleem wegneemt en mogelijkheden creeert. Want ook al zou uw medewerker uw voorstel niet meteen zien zitten, ook de medewerker zal nu oplossingsgericht gaan kijken om het probleem op te lossen.

Nieuws