Laatste human factors en ergonomie nieuws

Slechts een derde van alle organisatie voldoen in 2018 aan de vier belangrije verplichtingen rond arbozorg. Dit blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018 dat Inspectie SZW onlangs publiceerde. Dit is niet voldoende voor de overheid. de boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting is daarom verhoogd Read More
Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen. De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek   Read More
Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te Read More
Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op Read More
Nachtarbeid kan nu veiliger door het gebruik van lichtbehandeling. Werken in de nachtelijke uren kan veiliger als werknemers een specifieke behandeling met licht krijgen. De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA had de primeur met deze behandeling. Inmiddels wordt deze ook toegepast in de offshore. Wie tijdens de nacht werkt, ondervindt Read More
  • Inspectie verhoogd boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting
  • Checklist Thuiswerken zakelijk & financieel goed geregeld
  • Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten
  • Verbeterde checklist voor kantoorwerk
  • Nachtarbeid nu veiliger met de Night fit methode

Artikelen Arbo onderwerpen en tools

donderdag, 26 september 2013 08:54

Nieuw onderzoek toont aan: éen op acht jongeren heeft burn out

Written by
Jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar hebben de meeste kans op een burn out. Dat komt niet zozeer door het werk, maar door de combinatie van werk en privézaken en verandering in bewegelijkheid. Die komen steeds vaker op elkaars terrein. Dat komt vooral door intensiever gebruik van moderne, mobiele communicatiemiddelen. En het 'effectief ' werken waarbij er letterlijk gezien de nadruk op weinig beweging ligt en te eenzijdig bewegen.
 
De stijging van het aantal werknemers met een burn-out, die al sinds 2007 gaande is, lijkt zich gestaag door te zetten. In 2012 ervoer ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten volgens onderzoek van CBS en TNO. Onderzoeksbureau Leaufort, dat een zelftest voor burn out ontwikkelde, ziet dat de test steeds vaker wordt gebruikt. Ook signaleert het bureau steeds intenser zoekgedrag op internet over het onderwerp.

Stijging onder jongeren

Opvallend is dat met name jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan het begin van hun carrière te maken krijgen met een burn-out. Dit bleek al uit onderzoek door TNO in juni dit jaar. In 2010 had deze groep relatief gezien nog weinig last van burn-out; 1 op de 10 jongeren in de leeftijdsgroep 25-35 jaar had ze toen. Inmiddels heeft 1 op de 8 jongeren last van klachten gerelateerd aan burn-out.

Hoe dat komt

De crisis speelt een belangrijke rol bij de toename van burn-out, volgens onder andere TNO en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Momenteel heerst er veel baanonzekerheid en met name voor jongeren is het moeilijk om een vast contract te krijgen. Zij werken met veel tijdelijke contracten en moeten zich voortdurend bewijzen; dat levert onevenredig veel stress op.

Maar een andere oorzaak die meegenomen zal moeten worden in het onderzoek naar de oorzaak is de grote verandering in bewegelijkheid. Zodra de jongeren voor het eerst een baan krijgen, ervaren de meeste jongeren een grote verandering in activiteit. Zo worden de fiets verruilt voor de auto. Wordt er langer zittend/ eenzijdig werk in handelingen verricht. Uit TNO onderzoek afgelopen jaar kwam naar voren dat de grootste oorzaak voor het ontwikkelen van een burn-out een incactief leef patroon aan ten grondslag lag.

Uit balans

En de balans van voldoende bewegen in prive als tijdens het werken wordt door getrokken naar de balans in de nieuwe situatie: werken. Trendonderzoek van onderzoeksbureau SKB naar psychische vermoeidheid in april dit jaar liet zien dat er geen factoren in het werk zijn aan te wijzen die kunnen verklaren waarom er meer psychisch vermoeide werknemers in de jongste leeftijdsgroep zijn. Het onderzoek van Leaufort noemt de scheidslijn tussen werk en privé als mogelijke oorzaak. Die wordt steeds vager en de druk in het privéleven is met name bij jongeren flink toegenomen, waardoor zij het werk minder aan kunnen. Waarschijnlijk zijn internet, mobiele telefoon en social media hierbij belangrijke factoren, omdat men continu in contact staat met anderen. Daarnaast worden mensen overladen met grote hoeveelheden informatie en allerlei keuzemogelijkheden. Het kost veel energie om hieruit de juiste informatie te filteren en gefocust te blijven.

Voorkomen is beter


Gezien de hoge kosten die burn-out en langdurige stress met zich meebrengen, is preventie van groot belang. Het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken, is meestal slechts zo'n 5% van de kosten van uitval door burn-out. Het in kaart brengen van risicofactoren, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van burn-out; het geeft een werknemer en/of werkgever handvatten om gericht de oorzaken van spanningen aan te pakken.

(Bron: Persbericht Leaufort via Nieuwsbank, 19 september 2013 )

Read 26827 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl

Nieuws