Laatste human factors en ergonomie nieuws

  • Let op: langdurig zitten behoort nu tot een van de grootste risico's
  • Inspectie verhoogd boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting
  • Checklist Thuiswerken zakelijk & financieel goed geregeld
  • Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten
  • Verbeterde checklist voor kantoorwerk
Langdurig zitten is nu een van de nieuwe opkomende risico's van deze tijd. Vorige keer kwam de focus vooral op pschosociale belasting als groot gezondheidsrisico in de Survey van ESENER naar voren, nu ligt de focus vooral op fysiek belastend werk, waaronder langdurig zittend werken. Er is al veel gepubliceerd Read More
Slechts een derde van alle organisatie voldoen in 2018 aan de vier belangrije verplichtingen rond arbozorg. Dit blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018 dat Inspectie SZW onlangs publiceerde. Dit is niet voldoende voor de overheid. de boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting is daarom verhoogd Read More
Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen. De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek   Read More
Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te Read More
Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op Read More

vrouw vitaalWat is arbo- en verzuimbeleid?

Het arbo- en verzuimbeleid is de manier waarop een bedrijf omgaat met de arbeidsomstandigheden en het verzuim. Dus hoe gaat u als bedrijf om met de verminderde of veranderde (tijdelijke) mogelijkheden van uw medewerker. En hoe gaat uw medewerker hiermee om.

Maar om uw beleid goed te kunnen uitvoeren is het niet alleen nodig dat u medewerkers zich op de juiste afgesproken wijze omgaan met de arbeidsomstandigheden en verzuim. Uw arbodienst, verzuimconsulent of bedrijfsarts zijn zullen uw beleid passend bij uw beleid moeten uitdragen. Daarnaast zijn er nog veel externe professionals die uitspraken doen over verzuim. Dan is het erg belangrijk dat die allen op de hoogte zijn van uw mogelijkheden als bedrijf om uw medewerker aan het werk te kunnen houden.

Verzuim is een keuze

De belangrijkste insteek om zowel zakelijk als humaan om te gaan met verzuim begint bij de insteek en communicatie. Welk model u kiest voor het hanteren van verzuim is van essensieel belang. De drie gangbare modellen die gebruikt worden zijn het medische model, het belastbaarheidsmodel en het gedragsmodel. Alle drie de modellen zijn belangrijk voor het managen van verzuim. Alle drie de modellen lokken helaas uit om te richten op de beperkingen en het verzuim. De keuze is dus dan al definitief gemaakt.

Het nieuwe model is gebaseerd op het oplossingsgericht verzuimmanagementmethode (Marleen Teunis, 2010). Hierbij wordt het gesprek met medewerker en werkgever met name gestuurd op de oplossingen, de mogelijkheden. De keuze is dan nog niet gemaakt door de medewerker. De medewerker neemt zo snel mogelijk contact op met de werkgever om aan te geven dat zijn mogelijkheden veranderd of verminderd zijn om zijn werk zoals afgesproken te kunnen uitvoeren.

Nu komen werkgever en werknemer in het gesprek samen tot de conclusie of het werk geheel, gedeeltijk, anders of niet kan worden uitgevoerd. Hierin zit meteen een focus voor de gesprekken die volgen. Alles gericht op de mogelijkheden van de werkgever en de werknemer om het werk uit te voeren. 

Als voorbeeld is helaas vaak te zien dat de werknemer zich ziek meldt. Bij navraag komt het vaak voor dat de medewerker zich niet in staat acht om met eigen vervoer op het bedrijf te komen. ALs de werkgever dit geweten had, had hij vervoer kunnen regelen en was er geen sprake geweest van verzuim.

Bij verzuim of dreigend verzuim is het van belang te weten wat de reden is voor de medewerker om aan de bel te trekken en in gesprek gaan over zijn uit te voeren taken. Wat kan u als bedrijf bieden zodat de medewerker kan blijven werken. Wat kan de medewerker regelen zodat hij kan blijven werken. En hoelang is deze oplossing nodig of wanneer kunnen de oplossingen en afspraken aangepast worden.

Punten van gesprek

In principe zijn er drie belangrijke elementen voor een oplossingsgerichte aanpak bij verzuimbegeleiding:

  1. Sturen op mobiliteit ( denk hierbij aan welke beperkingen worden aangedragen om zijn taken of functie niet te kunnen uitvoeren, hoe gaat de medewerker hiermee om en dus ook u als werkgever. Belangrijker wat kan er wel uitgevoerd worden, welke aanpassingen zijn nodig en kunt u en uw medewerker bieden om taken te kunnen uitvoeren). Bv een telefoniste met keelpijn kan beter minder de telefoon opnemen, maar administratieve werkzaamheden kunnen prima uitgevoerd worden.
  2. Een oplossingsgerichte methode hanteren van werken ( blijf in gesprek naar mogelijkheden, ga niet in op hele ziekte beelden maar houdt het op wat er nodig is om te werken). Ook de medewerker kan niet altijd over zijn wat u als baas voor hem kan betekenen om aan het werk te blijven.
  3. Aandacht, respect en interesse liggen aan de basis van de communicatie (blijf positieve aandacht en communicatie geven. Ga er vanuit dat werken gelukkig maakt, vindt niets van het aangeven dat iemand ziek is zoals twijfelen of iemand wel ziek is. Blijf praten mogelijkheden. Het is uiteraard soms moeilijk als iemand weer eens afbelt met keelpijn. Probeer te communiceren in mogelijkheden. Wat vervelend dat u opziet om te komen werken. Keelpijn en spreken kan vervelend zijn, dat snap ik. Zo het voor u een oplossing zijn dat uw collega (iemand binnen het bedrijf bv) de telefoontjes opneemt en u administratieve taken gaat uitvoeren vandaag? Zo laat u uw begrip zien voor het dilemma om te werken en biedt u met respect een oplossing aan die het probleem wegneemt en mogelijkheden creeert. Want ook al zou uw medewerker uw voorstel niet meteen zien zitten, ook de medewerker zal nu oplossingsgericht gaan kijken om het probleem op te lossen.

Nieuws